FAQ - Jak rozpakować pliki programem WinRAR?

Pliki można rozpakować z archiwum na kilka sposobów:

  • Poprzez podwójne kliknięcie myszką lub naciśnięcie klawisza Enter na pliku archiuwm (w eksploratorze Windows lub na pulpicie). Jeśli pliki archiwum zostały skojarzone z programem WinRAR (domyślna opcja podczas instalacji) pliki zostaną automatycznie otwarte w programie WinRAR. Jeśli pliki nie są skojarzone można je skojarzyć w ustaweiniach programu.
  • Poprzez podwójne kliknięcie myszką lub naciśnięcie klawisza Enter na pliku archiuwm w oknie programu WinRAR.
  • Przeniesienie (poprzez Drag&drop) pliku na ikonę programu WinRAR lub jego otwarte okno. Przed tą operacją upewnij się, że w otwartym oknie programu WinRAR nie ma już otwartego archiuwm bo wówczas pliki zostaną dodane do istniejącego archiwum.
  • Uruchom program WinRAR z wiersza poleceń z 1 parametrem - nazwaą pliku archiwum.

Po otwarciu archiwum w programie WinRAR jego zawartość zostanie wyświetlona w oknie programu. Aby rozpakować pliki i foldery z archiwum należy je zaznaczyć (myszką lub klawiaturą).

When an archive is opened in WinRAR, its contents are displayed. Select files and folders, which should be extracted. You may do this by using the Shift + arrow keys or Shift + left mouse button as in Windows Explorer and other Windows programs. Also in WinRAR it is possible to select files using the Space or Ins keys. "Gray +" and "Gray -" keys on the numeric keypad allow the selection of groups of files using file masks.

Having selected one or more files, click the Extract To button at the top of the WinRAR window or press Alt+E , enter the destination folder in the dialog box and click OK. This dialog box also offers a few advanced options (see the Extraction path and options dialog for more information).

During the extraction process, a window will be displayed showing operation statistics. If you wish to break the extraction process, click on the Cancel button in the command window. You may press the "Background" button in this window to minimize WinRAR to the tray. If the extraction is completed without errors, WinRAR will return to the shell, in case of an error, a Diagnostic message window will be displayed.

« powrót do faq