Licencjonowanie i regulamin zakupu programu

Główne zasady licencjonowania programu WinRAR

  • licencja jest w formie elektronicznej i znajduje się w pliku a sam program pobiera się z internetu
  • licencja jest imienna czyli wystawiana na 1 użytkownika końcowego (osobę prywatną bądź podmiot gospodarczy)
  • możliwy jest zakup zarówno wersji 1 stanowiskowej (dla 1 użytkownika) jak i wielostanowiskowej (dla większej ilości użytkowników)
  • program WinRAR można zakupić w tańszej wersji EDU/STUDENT (akademickiej) przeznaczonej dla instytucji edukacyjnych takich jak szkoły, uniwersytety, uczelnie wyższe itp. oraz studentów.

Zakup programu

Program można zakupić w naszym sklepie internetowym Softx.pl

Wybierz licencję, którą jesteś zainteresowany(a):

Pełna treść licencji

Archiwizer RAR
~~~~~~~~~~~~~~
Umowa licencyjna na używanie i rozpowszechnianie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Archiwizer RAR jest rozpowszechniany na zasadzie shareware
("wypróbuj zanim kupisz"). Oznacza to, że:

1. Wszelkie prawa do RARa są zastrzeżone przez autora - Alexandra Roshala.

2. Każdy może używać tego programu przez okres testowy o długości 40 dni.
Po tym okresie, aby dalej używać RARa, należy zakupić licencję.

3. Istnieją 2 podstawowe typy licencji:

a. Licencja na używanie na jednym komputerze. Użytkownik nabywa
jedną licencję na używanie archiwizera RAR na jednym komputerze.

Użytkownicy prywatni mogą używać pojedynczej licencji na wszystkich
należących do nich komputerach.

Użytkownicy komercyjni muszą wykupić licencje dla każdego komputera,
na którym będzie używany RAR.

b. Licencja wielokrotnego użytkowania. Użytkownik nabywa pewną liczbę
licencji na używanie w celu używania programu przez nabywcę lub jego
pracowników, na tej samej liczbie komputerów.

Dla środowiska sieciowego należy wykupić licencję dla każdej stacji
roboczej, na której RAR jest zainstalowany, używany, lub która
uzyskuje do niego dostęp. Każda stacja robocza musi mieć osobną
licencję niezależnie od tego, czy RAR będzie używany w tym samym
czasie co na innych stacjach roboczych, czy nie. Jeśli np. RAR
będzie używany na 9 stanowiskach (jednocześnie lub nie), należy
wykupić 9 licencji.

Po zarejestrowaniu użytkownik otrzymuje prawo do używania RARa na
tylu komputerach, na ile opiewa zakupiona licencja (zakupione licencje),
w dowolnym legalnym celu. Zarejestrowana wersja archiwizera RAR
nie może być wypożyczana, lecz może być bezzwrotnie przekazana innej
osobie, jeśli ta osoba zgodzi się na przestrzeganie postanowień tej
umowy licencyjnej. Jeśli program jest uaktualnieniem, to przekazane
muszą zostać wszystkie poprzednie jego wersje wraz z uaktualnieniem.

4. Licencjonowanie RARa na urządzeniach przenośnych (pendrive, zewnętrzny
dysk):

Uzupełnieniem powyższych postanowień umowy licencyjnej są następujące
postanowienia dotyczące urządzeń przenośnych:

a. Licencja na używanie na jednym komputerze. Użytkownicy prywatni mogą
używać pojedynczej licencji na wszystkich urządzeniach przenośnych
będących ich własnością.

Użytkownicy komercyjni mogą używać pojedynczej licencji na jednym
komputerze i jednym urządzeniu przenośnym.

b. Licencja wielokrotnego użytkowania. Nabywcy takiej licencji mogą
jej używać na tylu urządzeniach przenośnych, dla ilu komputerów
została ona wykupiona.

Liczba uruchomionych kopii RARa w jednym czasie jest ograniczona
liczbą wykupionych licencji.

Urządzenie przenośne z licencjonowaną kopią RARa może być używane
przez nabywcę licencji lub jego pracowników na wielu komputerach.

Aby używać RARa z urządzenia przenośnego na komputerze, który
nie jest własnością nabywcy licencji, należy wykupić na niego
osobną licencję.

5. Nielicencjonowana testowa wersja RARa/WinRARa może być dowolnie
rozpowszechniana (za wyjatkiem sytuacji opisanych poniżej),
pod warunkiem, że pakiet dystrybucyjny nie zostanie zmodyfikowany.

a. Żadna osoba ani firma nie może rozpowszechniać poszczególnych
składników pakietu (za wyjątkiem UnRARa) bez pisemnej zgody Autora.

b. Nielicencjonowana testowa wersja RARa/WinRARa nie może stanowić
oprogramowania dodatkowego (dołączanego do innego sprzedawanego
produktu) bez pisemnej zgody Autora.

c. Programy usuwające zabezpieczenia, klucze rejestracyjne ani
generatory takich kluczy nie mogą znajdować się w tym samym
pakiecie dystrybucyjnym, co RAR/WinRAR.

6. Więcej informacji na temat zakupu licencji znajduje się w pliku Order.htm

7. ARCHIWIZER RAR JEST ROZPOWSZECHNIANY "JAK JEST". NIE UDZIELA SIĘ
NA NIEGO ŻADNEJ GWARANCJI. UŻYWASZ GO NA WŁASNE RYZYKO. ANI AUTOR ANI
DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, SZKODY,
UTRATĘ ZYSKÓW LUB JAKIEKOLWIEK INNE STRATY WYNIKŁE Z UŻYWANIA LUB
NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA TEGO PROGRAMU

8. Poza zakupem licencji nie ma ŻADNYCH innych kosztów licencyjnych
związanych z tworzeniem i dystrybucją archiwów, woluminów,
samorozpakowujących się archiwów i samorozpakowujących się woluminów
RARa. Legalnie zarejestrowani użytkownicy mogą używać swoich kopii
RARa/WinRARa w celu tworzenia archiwów i samorozpakowujących się
archiwów i rozpowszechniać te archiwa bez wnoszenia dodatkowych opłat.

9. Nie można używać, kopiować, emulować, klonować, wypożyczać, sprzedawać,
modyfikować, dekompilować, deassemblować, odtwarzać ani przekazywać
licencjonowanego programu ani żadnej jego części za wyjątkiem sytuacji
opisanych w tej umowie. Każdy taki przypadek nieautoryzowanego użycia
spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji i może skończyć się wejściem
na drogę sądową.

Biblioteka 7zxa.dll utworzona przez Igora Pavlova jest dystrybuowana
na licencji LGPL 3 (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html).
Zezwala się na modyfikacje i reverse engineering tej biblioteki w zakresie
licencji, na jakiej jest dystrybuowana. Kod źródłowy biblioteki 7zxa.dll
jest dostępny w Internecie na stronie http://www.7-zip.org

Żaden z programów (RAR, WinRAR i UnRAR) ani kody źródłowe UnRARa nie
mogą być użyte w celu odtworzenia algorytmu kompresji RARa bez
pisemnej zgody Autora.

Klucze rejestracyjne RARa/WinRARa nie mogą być rozpowszechniane
(za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 3.) poza obszarem kontroli
nabywcy licencji bez pisemnej zgody Autora.

Wszelkie inne prawa, o których licencja nie wspomina, należą do
Alexandra Roshala.

10. Zainstalowanie i używanie RARa/WinRARa oznacza akceptację warunków
tej umowy licencyjnej.

11. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami tej umowy, musisz zaprzestać
używania RARa/WinRARa i usunąć go, i wszystkie towarzyszące mu pliki,
ze swoich nośników danych.

Dziękuję za używanie RARa.

Alexander Roshal